Sol dir-se que de mare només n’hi ha una i aquesta expressió està plena de sentit. Feliç dia de la Mare!
Sol dir-se que de mare només n’hi ha una i aquesta expressió està plena de sentit: la mare és una figura transcendental de la nostra existència, perquè sense ella no existiríem. Per això, resulta clau demostrar-li el nostre amor i agrair-li tota la seva estima i dedicació.
Feliç dia de la Mare!